APEHL

Axudas

IN417Y. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos

18/01/2021. DOGA N.º 10

Prazo de solicitude

Inicio: 20 de xaneiro de 2021 ás 9:00 h
Fin: 15 de outubro de 2021

Beneficiarios

As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídos no sector servizos e industria. A efectos desta resolución considérase sector servizos as actividades incluídas nas seccións: G, H, I (HOSTELERÍA), J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ou U do CNAE 2009. ...

Descargar documentación

IG107. Axudas Galicia Emprende 2021

08/01/2021.DOGA N.º 4

Descrición

Convócanse axudas en réxime de concorrencia competitiva para novos emprendedores que desenvolvan proxectos económicos en Galicia.

Prazo de solicitude

Desde o 08/01/2021 ata o 22/02/2021

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os/as autónomos/as e as pequenas empresas que realicen unha actividade económica e teñan menos de 42 meses de antigüidade de alta na actividade na data da solicitude da axuda.

Enténdense incluídas as sociedades mercantís, cooperativas, asociacións e outras entidades con personalidade xurídica propia e as ...

Descargar documentación

Axudas para a instalación, reforma e adaptación de terrazas e adquisición de envases para consumo a domicilio

O prazo de presentación comeza o 04/12/2020 ata o 28/02/2021 ou esgotamento de crédito.
 

Descargar documentación

Ayudas a microempresas afectadas pola covid-19 e ao sector da hostalería

27.11.2020. A Orde do 26 de novembro de 2020 establece as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola covid-19 (TR400B) e do Programa II hostalería, de apoio ao sector da hostalería (TR400C).

DOG Nº 240

  • Axudas sen concorrencia competitiva ata esgotamento de crédito.
  • Subvencións baixo condición de mínimos.
  • Prazo de presentación: un mes desde o 28.11.2020.

 

Descargar documentación

Préstamos IFI extraordinarios para pemes afectadas pola covid-19

20.11.2020. A resolución do 13 de novembro de 2020 dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG Núm.235

Código de procedemento: IG534C

  • Obxectivo:

Apoiar financeiramente ás pemes afectadas pola crise causada pola covid-19 que, coas medidas de apoio financeiro postas en marcha ata o momento polas administracións central e autonómica, non obtiveran financiamento suficiente para manter a súa capacidade de funcionamento.

  • Prazo:

O prazo ...

Descargar documentación

Axudas para o pago do aluguer do ocio nocturno

27.10.2020. A Orde 26 de outubro de 2020 da Xunta de Galicia aproba as axudas para o pago de aluguer do lecer nocturno.

REQUISITOS

Artigo 2. Persoas beneficiarias

Os beneficiarios das axudas deben reunir os seguintes requisitos:

a) Que sexan titulares do aluguer dun establecemento de lecer nocturno que se en­contre pechado como consecuencia directa da aplicación da Orde da Consellería de Sanidade de 15 de agosto de 2020, con excepción da zona de terrazas conforme ao disposto na Orde da Consellería ...

Descargar documentación

Axudas do Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable

10/09/2020.RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

Descargar documentación

Microcréditos 2020. Préstamos avalados para apoiar ás miciroempresas no contexto do actual brote de covid-19.

13.07.2020. 

Finalidade/Obxectivo

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as microempresas cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de covid-19.

Tipos de apoio

O Igape reavalará ata un máximo do 25 % do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas.

O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento.

Beneficiarios potenciais

1. Poderán ser beneficiarias as microempresas (incluídos os autónomos), ...

Descargar documentación

Cheque Autónomo Seguimos Adelante

07/07/2020.Orde de 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque Autónomo Seguimos Adelante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Código de procedemento TR342B

  • Requisitos dos beneficiarios:

Autónomos ou mutualistas:

- Que non percibiran prestación extraordinaria por cese temporal de actividade motivada pola pandemia da covid-19.

-Diminución da facturación de máis dun 50 % no 2.º trimestre 2020.

-Facturación mínima de 12.000 € ...

Descargar documentación

Axudas para favorecer o mantemento do emprego

06/07/2020. Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante fluctuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e as empresas afectadas por expedientes de regulación de emprego, de suspensión de contratos e redución de zornada

Código de procedemento TR820F

Convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo ...

Descargar documentación