APEHL

Axudas

INCENTIVOS DE CONTRATACIÓN PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

TIPOS DE INCENTIVOS:    BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a unha persoa desempregada de longa duración cun contrato indefinido ou temporal, ambos a xornada completa, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN

 

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN, BONO FORMACIÓN E BONO EMPREGO CON APOIO

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquer forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a persoas con discapacidade (desempregadas ou traballadoras que procedan de centros especiais de emprego ou empresas de inserción laboral) ou persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, cun contrato indefinido, temporal (duración mínima de 3 meses) e transformación de contratos temporais a indefinidos a tempo completo ou parcial, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA MULLER

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a mulleres desempregadas con un contrato indefinido ou temporal (duración inicial mínima de 12 meses), ambos a xornada completa, incluídos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 até o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a persoas desempregadas menores de 30 anos cun contrato indefinido ou temporal (duración inicial mínima de 12 meses), ambos a xornada completa, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación