APEHL

Axudas para favorecer o mantemento do emprego

06/07/2020. Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante fluctuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e as empresas afectadas por expedientes de regulación de emprego, de suspensión de contratos e redución de zornada

Código de procedemento TR820F

Convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custes que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (TR820F).

Normativa

Resume informativo

Descargar documentación