APEHL

Cheque Autónomo Seguimos Adelante

07/07/2020.Orde de 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque Autónomo Seguimos Adelante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Código de procedemento TR342B

  • Requisitos dos beneficiarios:

Autónomos ou mutualistas:

- Que non percibiran prestación extraordinaria por cese temporal de actividade motivada pola pandemia da covid-19.

-Diminución da facturación de máis dun 50 % no 2.º trimestre 2020.

-Facturación mínima de 12.000 € e máxima de 30.000 € no ano 2019.

  • Axudas

- Axudas para gastos loxísticos e de transporte de envíos da empresa comercializadora ao domicilio do consumidor final.
- Gastos da actividade da empresa como:
· Licenzas de software para a venda on-line.
· Pagos plataforma de e-commerce local.
· Publicidade en redes sociais.
· Gastos en EPI para a seguridade fronte á covid-19, gastos de asesoramento en prevención de riscos laborais e gastos de subministros e de telecomunicacións.

  • Prazo de solicitude

Inicio: 07/07/2020
Fin: 06/08/2020

Normativa

Resume

Descargar documentación