APEHL

Axudas

Microcréditos 2020. Préstamos avalados para apoiar ás miciroempresas no contexto do actual brote de covid-19.

13.07.2020. 

Finalidade/Obxectivo

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as microempresas cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de covid-19.

Tipos de apoio

O Igape reavalará ata un máximo do 25 % do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas.

O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento.

Beneficiarios potenciais

1. Poderán ser beneficiarias as microempresas (incluídos os autónomos), ...

Descargar documentación

Cheque Autónomo Seguimos Adelante

07/07/2020.Orde de 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque Autónomo Seguimos Adelante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Código de procedemento TR342B

  • Requisitos dos beneficiarios:

Autónomos ou mutualistas:

- Que non percibiran prestación extraordinaria por cese temporal de actividade motivada pola pandemia da covid-19.

-Diminución da facturación de máis dun 50 % no 2.º trimestre 2020.

-Facturación mínima de 12.000 € ...

Descargar documentación

Axudas para favorecer o mantemento do emprego

06/07/2020. Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante fluctuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e as empresas afectadas por expedientes de regulación de emprego, de suspensión de contratos e redución de zornada

Código de procedemento TR820F

Convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo ...

Descargar documentación

BONO TURÍSTICO #QuedamosenGalicia

02/07/2020. Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.

Código de procedemento:TU985A

Que é o Bono Turístico?

É unha tarxeta prepago que se entregará ás persoas beneficiarias e cargarase dunha soa vez cun total de 250 €, tendo vixencia ata o o 13 de decembro de 2020. Poderase utilizar nos establecementos turísticos e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ...

Descargar documentación

Plan Reactiva. Axudas para garantir a seguridade laboral e a confianza no consumidor

25.06.2020. Publicada a convocatoria en réxime de concurrencia non competitiva de axudas para contribuír a xerar confianza nos consumidores e introducir cambios que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento a consecuencia da crise sanitaria provocada pola covid-19.

IG280 – Para pemes dedicadas a actividades turísticas, que empreguen menos de 10 traballadores e con proxectos de gasto subvencionable entre 300 e 1.200 euros, a intensidade da axuda será do 100 % dos conceptos subvencionables, coun límite máximo por solicitante de ...

Descargar documentación

IG300E - Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola covid-19

19.06.2020. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada pola COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes categorías:

  • Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de checkin/check-out.
  • Sistemas de control de aforamento: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas.
  • Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras.
  • Sistemas de control de normas de calidade COVID-19.
  • Sistemas ...
Descargar documentación

SI440A-Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para os traballadores que se acollan á reducción da súa xornada de traballo

19.06.2020. 

Obxecto
1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos inclusive, teñan unha situación de redución de a súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos ...

Descargar documentación

Ampliación do prazo para solicitudes e renovacións do certificado Q de Calidade Turística

13.05.2020. Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística, do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, ao abeiro do diposto na disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión ...

A Xunta pon en marcha un programa para formar a 1.200 autónomos en comercio electrónico e novas canles on-line

14.05.2020. A iniciativa Autónomos Dixitais forma parte das medidas que se están deseñando dentro do Plan de reactivación económica.

O programa ofrecerá dúas accións formativas on-line de 50 horas lectivas cada unha centradas na mellora de habilidades no eido da xestión loxística, o márketing, a venda on-line e a creación de tendas virtuais. En concreto, fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico e especialista en e-commerce.

O prazo de matrícula está aberto ata o 22 de xullo ...

Plan de teleformación para o sector turístico

14.05.2020. O Plan de teleformación para o sector turístico posto en marcha pola Xunta de Galicia é unha das medidas autonómicas, dentro  do Plan de reactivación do sector,  fronte aos efectos derivados da Covid-19.

Este plan continúa durante o mes de maio coa seguinte formación :

-         Curso de lingua inglesa para Turismo Internacional.

-         Curso de lingua inglesa para Atención ao público.

-         Mesa debate on-line “Introdución a Axenda 2030, obxectivos e implantación nas empresas turísticas”. ...