APEHL

Axudas

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

Incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

SUBVENCIÓNS DO ANO 2020 PARA A REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERXÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN E PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTIC

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 21 de xaneiro e finaliza o 20 de febreiro de 2020.

AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL (TR357C), A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL (TR357D) E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (TR357B)

DOG núm. 16 de venres 24 de xaneiro de 2020


 

BENEFICIARIOS

Pemes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica, que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 6 persoas traballadoras á data de presentación.

Tamén poderán presentarse empresas con axencia, sucursal, delegación ou calquera outra representación ...

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a persoas desempregadas menores de 30 anos cun contrato indefinido ou temporal (duración inicial mínima de 12 meses), ambos a xornada completa, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA MULLER

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a mulleres desempregadas con un contrato indefinido ou temporal (duración inicial mínima de 12 meses), ambos a xornada completa, incluídos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 até o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación

PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN

 

TIPOS DE INCENTIVOS: BONO CONTRATACIÓN, BONO FORMACIÓN E BONO EMPREGO CON APOIO

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquer forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a persoas con discapacidade (desempregadas ou traballadoras que procedan de centros especiais de emprego ou empresas de inserción laboral) ou persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, cun contrato indefinido, temporal (duración mínima de 3 meses) e transformación de contratos temporais a indefinidos a tempo completo ou parcial, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020

Descargar documentación

INCENTIVOS DE CONTRATACIÓN PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

TIPOS DE INCENTIVOS:    BONO CONTRATACIÓN E BONO FORMACIÓN

Beneficiarios: Autónomos e empresas, de calquera forma xurídica con centro de traballo en Galicia, que contraten a unha persoa desempregada de longa duración cun contrato indefinido ou temporal, ambos a xornada completa, incluidos os fixo-discontinuos, que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Descargar documentación