APEHL

Axudas

Axudas para o pago do aluguer do ocio nocturno

27.10.2020. A Orde 26 de outubro de 2020 da Xunta de Galicia aproba as axudas para o pago de aluguer do lecer nocturno.

REQUISITOS

Artigo 2. Persoas beneficiarias

Os beneficiarios das axudas deben reunir os seguintes requisitos:

a) Que sexan titulares do aluguer dun establecemento de lecer nocturno que se en­contre pechado como consecuencia directa da aplicación da Orde da Consellería de Sanidade de 15 de agosto de 2020, con excepción da zona de terrazas conforme ao disposto na Orde da Consellería ...

Descargar documentación

Axudas do Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable

10/09/2020.RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

Descargar documentación

Microcréditos 2020. Préstamos avalados para apoiar ás miciroempresas no contexto do actual brote de covid-19.

13.07.2020. 

Finalidade/Obxectivo

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as microempresas cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de covid-19.

Tipos de apoio

O Igape reavalará ata un máximo do 25 % do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas.

O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento.

Beneficiarios potenciais

1. Poderán ser beneficiarias as microempresas (incluídos os autónomos), ...

Descargar documentación

Cheque Autónomo Seguimos Adelante

07/07/2020.Orde de 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque Autónomo Seguimos Adelante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Código de procedemento TR342B

  • Requisitos dos beneficiarios:

Autónomos ou mutualistas:

- Que non percibiran prestación extraordinaria por cese temporal de actividade motivada pola pandemia da covid-19.

-Diminución da facturación de máis dun 50 % no 2.º trimestre 2020.

-Facturación mínima de 12.000 € ...

Descargar documentación

Axudas para favorecer o mantemento do emprego

06/07/2020. Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante fluctuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e as empresas afectadas por expedientes de regulación de emprego, de suspensión de contratos e redución de zornada

Código de procedemento TR820F

Convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo ...

Descargar documentación

BONO TURÍSTICO #QuedamosenGalicia

02/07/2020. Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.

Código de procedemento:TU985A

Que é o Bono Turístico?

É unha tarxeta prepago que se entregará ás persoas beneficiarias e cargarase dunha soa vez cun total de 250 €, tendo vixencia ata o o 13 de decembro de 2020. Poderase utilizar nos establecementos turísticos e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ...

Descargar documentación

Plan Reactiva. Axudas para garantir a seguridade laboral e a confianza no consumidor

25.06.2020. Publicada a convocatoria en réxime de concurrencia non competitiva de axudas para contribuír a xerar confianza nos consumidores e introducir cambios que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento a consecuencia da crise sanitaria provocada pola covid-19.

IG280 – Para pemes dedicadas a actividades turísticas, que empreguen menos de 10 traballadores e con proxectos de gasto subvencionable entre 300 e 1.200 euros, a intensidade da axuda será do 100 % dos conceptos subvencionables, coun límite máximo por solicitante de ...

Descargar documentación

IG300E - Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola covid-19

19.06.2020. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada pola COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes categorías:

  • Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de checkin/check-out.
  • Sistemas de control de aforamento: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas.
  • Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras.
  • Sistemas de control de normas de calidade COVID-19.
  • Sistemas ...
Descargar documentación

SI440A-Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para os traballadores que se acollan á reducción da súa xornada de traballo

19.06.2020. 

Obxecto
1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos inclusive, teñan unha situación de redución de a súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos ...

Descargar documentación

Ampliación do prazo para solicitudes e renovacións do certificado Q de Calidade Turística

13.05.2020. Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística, do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, ao abeiro do diposto na disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión ...