APEHL

Axudas

Modificacións III Plan de Rescate

Ampliación do prazo de solicitude
Ata o 30.09.2021

Descargar documentación

IN421S. Subvención de proxectos de enerxía fotovoltaica 2021-2022 (Feder-Galicia 2014-2020 IN4215)

Presentación de solicitudes
Inicio: 16 de xullo de 2021 ás 9:00 horas.
Fin: 1 de decembro de 2021 (incluído).
Só se admitirá a tramitación electrónica, na plataforma que se poderá atopar na web do INEGA.

Descargar documentación

TR341Q. Bono Autónomo

Prazo de presentación
Desde o 13 de xullo de 2021 ata o 12 de agosto de 2021

Por concorrencia non competitiva (orde de entrada)

Descargar documentación

IG300E. Axudas cheque dixitalización

Prazo de solicitude

Desde 10/07/2021 ata 30/09/2021

Descargar documentación

Axudas do Concello do Vicedo para facer fronte aos efectos provocados pola pandemia

Prazo de solicitude
30 días naturais desde o día seguinte á súa publicación, polo que remata o 30 de xullo de 2021.

Descargar documentación

Axudas do Concello de Trabada para o sector da restauración

Prazo de solicitude
Desde as 00:00 horas do día 26 de xuño ata as 23:29 horas do 31 de xullo de 2021.

Descargar documentación

Ampliación de prazos para o Bono Enerxía Peme

  • Fin do prazo de solicitude: 6 de agosto
  • Fin do prazo de execución e presentación da documentación xustificativa do proxecto: 20 de outubro de 2021

PR471C. Axudas para o ocio nocturno

Prazo de solicitude

Un mes desde o 19.06.2021 

Descargar documentación

III Plan de Rescate

Prazo de solicitude
Dende o día 14 de xuño ata o 14 de xullo

Descargar documentación

IG408B. Préstamos para investimentos estratéxicos

Prazo de solicitude

Desde 07/05/2021 ata 30/12/2021

Descargar documentación