APEHL

Rectoral de Castillón busca cociñeiro/a


ESTABLECEMENTO: Rectoral de Castillón
DIRECCIÓN: Santiago de Castillón 27438 Pantón
CONTACTO: Rosa María Lindoso
CORREO: rectoraldecastillon@rectoraldecastillon.com 
TELÉFONO: 982455415 

EMPREGO: cociñeiro/a 
HORARIO: mércores, xoves e venres de 10 h a 17 e sábados e domingos de 9 h a 18 h 
VACACIÓNS: mes de xaneiro e 10 días en uutubro
REQUISITOS: persoa con experiencia en carta e banquetes (máximo 50 personas). 
Imprescindible coche propio.
(Axuda para buscar aloxamento, se fose necesario)ou Voltar ás ofertas