APEHL

Aberto o prazo para a solicitude de acreditacións de competencias profesionais

27.01.2020. A Xunta de Galicia convoca a través da Orde do 29 de novembro de 2019 o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

prazo de presentación de solicitudes será ata o 7 de febreiro de 2020.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. 

Consultar a orde de convocatoria

Puntos de información e orientación

Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.

Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan formación profesional.

Subdirección Xeral de Formación Profesional.

Asesoría de información e orientación profesional. Teléfono: 981 546 538.

Asesoría de acreditación de competencias. Teléfono: 981 540 219.

Folleto informativo: https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8565