APEHL

Ampliación de horario para Fin de Ano nos locais asociados á APEHL

30.12.2019. A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en resposta á solicitude presentada pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (APEHL), autoriza a ampliación de tres horas sobre o horario de peche habitual nos establecementos asociados á mesma no transcurso da noite do 31/12/2019 e a madrugada do 01/01/2020. En todo caso, o horario máximo de peche dos locais non poderá superar as 08.00 horas da mañá do 1 de xaneiro.

Esta autorización aféctalles aos locais de hostalería membros da Apehl de toda a provincia, excepto os pertencentes aos concellos de Burela e Muras, que non emitiron informe favorable.