APEHL

Orde do 27 se xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 en relación á ch

Orde do 27 se xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 en relación á chegada á CCAA de Galicia de persoas procendentos doutros territorios.

 

 

 

Nesta orde recóllense:

1.       Medidas aplicables ás persoas con sintomatoloxía compatible co COVID-19.

 

2.       Medidas aplicables ás persoas procedentes de determinados territorios.

3.       Obrigas de información e colaboración na difusión:

-          Os establecementos de aloxamento turístico deben informas ás persoas usuarias, tanto residentes como non residentes, que estiveran os 14 días naturais anteriores, en territorios con unha alta incidencia COVID-19, de que no prazo máximo de 24 horas dende a súa chegada a Galicia, deberán comunicar os seus datos de contacto e de estancia. Para elo deberán cubrir un formulario dispoñible na seguinte dirección https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/ ou no teléfono 881 00 20 21. Os datos deben ser suminstrados pola propia persou ou o seu reprensentante legal.

-          O establecementos de aloxamento turístico deberán situar na recepción e nos lugares visibles dos establecementos cartelería informativa co contido que determine a Consellería de Sanidade.

Os territorios con unha alta incidendia COVID-19 tanto nacionais como internacionais serán publicados no DOG e na páxina web do Servicio Galego de Saude, con unha actualización mínima de 15 días naturais.

 

Estas medidas preventivas terán efecto dendo o 29 de xullo de 2020.  Mais información no DOG DOG NÚM.150 de 28 de julio de 2020