APEHL

Axudas

TR342C-TR342A. Plan Galicia emprega de incentivos á contratación

Prazo de solicitude

Ata o 30.09.2021

Corrección de erros publicada o 10 de agosto de 2021

Descargar documentación

SI429A. Programa Emega para o Emprendemento Feminino

Prazo de solicitude
Desde 15.07.2021 até 16.08.2021

Descargar documentación

Modificacións III Plan de Rescate

Ampliación do prazo de solicitude
Ata o 30.09.2021

Descargar documentación

IN421S. Subvención de proxectos de enerxía fotovoltaica 2021-2022 (Feder-Galicia 2014-2020 IN4215)

Presentación de solicitudes
Inicio: 16 de xullo de 2021 ás 9:00 horas.
Fin: 1 de decembro de 2021 (incluído).
Só se admitirá a tramitación electrónica, na plataforma que se poderá atopar na web do INEGA.

Descargar documentación

TR341Q. Bono Autónomo

Prazo de presentación
Desde o 13 de xullo de 2021 ata o 12 de agosto de 2021

Por concorrencia non competitiva (orde de entrada)

Descargar documentación

IG300E. Axudas cheque dixitalización

Prazo de solicitude

Desde 10/07/2021 ata 30/09/2021

Descargar documentación

Axudas do Concello do Vicedo para facer fronte aos efectos provocados pola pandemia

Prazo de solicitude
30 días naturais desde o día seguinte á súa publicación, polo que remata o 30 de xullo de 2021.

Descargar documentación